בטיחות

עובדים בטוח בסביבה נאותה.

 

חברת לגין אריזות מזון בע"מ מחויבת לדאוג לבטיחותם ובריאותם של עובדיה בתוך המפעל, יחד עם דאגה לקהילה ולסביבה שמחוץ למפעל.  לשם כך הקימה הנהלת החברה מערכת לניהול נושא הבטיחות והגהות, יחד עם ניהול הנושאים הסביבתיים [ אנו, בלגין אריזות מזון, קוראים לה: מערכת ניהול בג"ס – בטיחות, גיהות, סביבה].  המערכת הוקמה בהתאם לדרישות התקנים הישראליים 18001 (לניהול מערכת הבטיחות והבריאות) ו- 14001 (לניהול המערכת הסביבתית).

 

הקמה של המערכת לניהול הבג"ס מאפשרת לחברה:

 

  • זיהוי, של סיכונים בטיחותיים ובריאותיים לעובדים וזיהוי של סיכונים שהמפעל עלול לגרום לסביבה (כגון זיהום אוויר, מים, קרקע).
  • בעקבות זיהוי הסיכונים נעשות פעולות של הערכת הסבירות והחומרה של הסיכונים ובעקבותיהם פעולות בקרה ומזעור שלהם והגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
  • הנהלת החברה מגדירה מדי שנה יעדים חדשים למערכת הבג"ס במטרה לשיפור מתמיד, להפחתת מספר התאונות במפעל ובמטרה להפחית נזקים אפשריים לסביבה.
  • במסגרת פעילות מערכת הבג"ס נסקרים גם החוקים והתקנים הרלוונטיים ונבדקת ההתאמה של לגין אריזות מזון  לדרישות החוק.
  • בין הפעולות שנעשו במפעל נמנה:

ניהול מערכת הבג"ס במסגרת התקנים הנזכרים מעלה את הנושא הבטיחותי והסביבתי בלגין אריזות מזון לרמות הנהוגות בעולם המערבי.

מערכת הבג"ס נסקרת מדי שנה ע"י סוקרים של מכון התקנים. האישור של מכון התקנים למערכת הבג"ס מוכיח שהארגון נוקט באמצעים הדרושים  למימוש המחויבות לעובדים ולקהילה; ומבטיח ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ובריאות עובדיו ולשמירת הסביבה בעדיפות גבוהה.