שיפוץ מכונות סגירה

שיפוצי מכונות סגירה:

לגין אריזות מזון מפעילה בית מלאכה ייעודי לשיפוץ מכונות סגירה.
בבית המלאכה עובדים אנשים מנוסים מהתחום הנותנים מענה של שיפוצים קטנים או גדולים ללקוחות החברה.