הדרכת לקוחות מקצועית לעובדים בתחום אבטחת האיכות, העוסקים בבדיקות קופסאות פח:

משך ההדרכה כחצי יום, במהלכה לומדים העובדים את סדר בדיקות האיכות המבוצעות במהלך ייצור קופסאות פח ומכסים ונחשפים לטכנולוגיות בדיקה מתקדמות.

ההדרכה מיועדת לבקרי איכות מפעליים / מחלקתיים / מנהלי משמרת ומכונאי סגירה בתחילת דרכם.
 ההדרכה מבוצעת בלגין אריזות מזון - תעודת השתתפות מוענקת לכל משתתף בתום ההשתלמות.