> 
דף נסתר
 > 
 > 
 > 

איכות ובטיחות המוצר

הנהלת לגין אריזות מזון בע"מ רואה באיכות המוצר ובטיחותו למשתמש יעד מרכזי לקיום החברה, הצלחתה, והיותה חברה מובילה בתחום האריזות.

1. חברת לגין אריזות מזון בע"מ מחוייבת לפתח, לייצר ולספק מוצרים אשר יענו, באיכותם ובטיחותם, על הדרישות והציפיות של הלקוחות והמשתמשים. המוצרים ייוצרו עפ"י מיטב הידע הקיים בלגין ויעמדו בדרישות כל דין.

 

2. כל עובד אחראי לאיכות של חלקו בתהליך.

 

3. ההנהלה והעובדים פועלים יחד לשיפור מתמיד של איכות המוצר, התהליכים והשירות.

 

4. מערכת האיכות של החברה מבוססת על התקן הישראלי והבינלאומי   ת"י  . ISO 9001

 

5. הנהלת לגין אריזות מזון בע"מ רואה בעמידתה בתקן BRC-IoP
ובמערכת ה-HACCP לבטיחות המוצר גורמים חשובים להצלחתה העסקית ולהצלחת לקוחותיה.

 

6. הייצור נעשה תוך שמירה על הבטיחות המרבית של העובדים לצד שמירה על איכות הסביבה. מערכות הניהול של  הבטיחות והסביבה מבוססים על התקנים הישראליים ת"י 18001, ות"י 14001.

 

7. ההנהלה מחוייבת לקיים מערכת הכשרה והדרכה בכל הדרגים.

 

8. החברה בוחרת ספקים וקבלני משנה, המקיימים מדיניות איכות התואמת את דרישותיה.

 

9. ההנהלה קובעת מטרות ויעדים תקופתיים בתחומי איכות המוצר ובטיחותו.
מערכת האיכות והיעדים נקבעים ונסקרים מדי שנה בסקרי הנהלה, על מנת לוודא את מידת הביצוע, העדכון והאפקטיביות שלהם.

 

                      
                      

גבריאל סקוורר

מנכ"ל

אפיק ניב

מנהל איכות ובטיחות המוצר